Víte, co kam patří? Do kontejneru na PLASTY patří:
 Do kontejneru na PAPÍR patří:
+ nápojové kartony*
+ plastové sáčky, tašky a fólie
+ kelímky od jogurtů, tuků a dalších potravin
+ PET lahve od nápojů
+ plastové obaly od drogistického aj. zboží
+ polystyren
+ plastové výrobky (přepravky, hračky, kartáčky atd.)
+ noviny a časopisy
+ reklamní letáky
+ krabice a jiné obaly
+ lepenka, karton
+ kancelářský papír
+ sešity, knihy
+ jiný neznečištěný papír
  (sáčky, ubrousky, obálky atd.)
+ nápojové kartony*
 Do kontejneru na PLASTY nepatří:
 
 Do kontejneru na PAPÍR nepatří:
- textilie z umělých vláken
- linolea a výrobky z PVC
- plasty s příměsí jiných materiálů (kabely, videokazety)
- guma, molitan
- plasty znečištěné chemickými látkami, oleji atd.
- uhlový papír (kopírák)
- voskovaný papír
- znečištěný papír
  (mastný, mokrý, od potravin apod.)
- pleny a hygienické potřeby
- dehtový papír
- papírové obaly kombinované
  s plasty a kovovými fóliemi
 Do zelených kontejnerů na SKLO patří:  Do bílých kontejnerů na BÍLÉ SKLO patří:
+ sklo barevné i čiré
+ lahve od nápojů (bez uzávěrů), pokud není
   v místě kontejner na bílé sklo
+ nevratné skleněné lahve od nápojů
+ velké skleněné střepy
+ tabulové sklo (bez drátěné vložky)
+ skleněné vázy, sklenice, dózy
+ pouze čiré sklo
   (barevné sklo patří výhradně do zelených
   kontejnerů)
+ nevratné skleněné lahve od nápojů
+ velké skleněné střepy
+ skleněné vázy, sklenice, dózy

 

* Nápojové kartony se třídí dle označení příslušnou samolepkou na nádobách (plasty/papír)