Pneumatiky a jejich recyklace

Pardubice, 8. 10. 2013 - S narůstající dopravou a s tím spojenou zvýšenou spotřebou pneumatik, vyvstává důležitá otázka jejich likvidace. Nejšetrnější k životnímu prostředí je recyklace a opětovné začlenění do výroby. Obecně se dá říci, že pneumatika má díky recyklaci dva životy. První je v podobě, v jaké ji známe, a v druhém životě slouží jako materiál pro další výrobu.

Číst dál...

Úsporné žárovky – co o nich nevíme

Pardubice, 8. 10. 2013 - Kompaktní zářivky (lidově přejmenované na úsporné žárovky) a další moderní světelné zdroje, pomalu, ale jistě vstupují do našich domácností a jejich počet neustále stoupá. Jedním z hlavních důvodů, který stojí za nárůstem zářivek, je zákaz prodeje nových wolframových (klasických) žárovek. Dalším důvodem je snaha domácností ušetřit za energie, neboť zářivky pracují na jiném principu než klasické žárovky a v poměru k nim spotřebují pouze ¼ energie.

Číst dál...

Olej do kanalizace rozhodně nepatří

Pardubice, 9. 10. 2013 – Otázku, kam s použitým jedlým olejem, si položila většina z nás. Problém současné doby je ten, že lidé prakticky nevědí, jak se použitého oleje zbavit. Přitom jednou z povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, je zajistit přednostně využití odpadu před jejich odstraněním. Někteří ho tedy vylévají do záchodu, jiní ho vrací zpět do lahví a vyhazují do směsného odpadu.

Číst dál...

Obaly – trend současné doby

Pardubice, 7. 10. 2013 - Podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, se obalem rozumí výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli. Jelikož se produkce obalů zvyšuje s rostoucí úrovní společnosti, je doporučeno odpad, tedy i použité obaly, třídit.

Číst dál...

Budoucnost tříděného odpadu je v podzemí

Pardubice, 15. října 2013 - V celé ČR narůstá počet podzemních kontejnerů, které mají zabránit nepořádku a neoprávněnému vybírání nejen vytříděného papíru nezpůsobilými osobami. Z provozního i estetického hlediska jsou pro sběr tříděného odpadu nejlepší právě podzemní kontejnery, díky nimž se podaří udržet pořádek.

Číst dál...