Záznam online semináře k novému zákonu o odpadech

Dne 22. 4. 2021 od 9:00 se uskutečnil ONLINE seminář k novému zákonu o odpadech, který organizovala autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s Libereckým, Královéhradeckým a Pardubickým krajem.

Na semináři vystoupila paní Ing. Jitka Lochovská ze společnosti INISOFT Consulting s.r.o., která přehledně shrnula nový zákon o odpadech a jeho dopad na obecní systémy. Následná panelová diskuze proběhla za účasti zástupců sektoru odpadového hospodářství. V ní debatoval, mimo paní Ing. Lochovskou, také pan Ing. Josef Jadrný ze společnosti Termizo a.s., pan Zdeněk Faistaver ze společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., pan Ing. Petr Filipec z Města Jaroměř a pan Drahomír Jindra z Komunálních služeb Jablonné s.r.o.

Číst dál...

Radnice i organizátoři úklidových akcí se mohou zapojit do nejnovější studie litteringu v Česku

Výzkumný tým z Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku Univerzity Jana Evangelisty Purkyně odstartoval koncem loňského roku ve spolupráci s autorizovanou obalovou společnosti EKO-KOM novou studii, která se podrobně zaměřuje na problematiku litteringu. Bádání si klade za cíl zmapovat současnou situaci, navrhnout nástroje regulace a v neposlední řadě navrhnout systém sdílení nákladů, které vznikají v souvislosti s úklidem pohozených odpadků ve městech, kolem komunikací i v přírodě. Během letošního roku budou v rámci studie realizovány také dotazníková šetření v obcích a u organizátorů úklidových akcí po celém Česku. Zapojit se mohou všichni zájemci, kteří chtějí pomoci tento problém řešit.

Číst dál...

Turisté mohou na horách třídit odpady do speciálních třikošů

Třídit odpad v domácnosti bereme jako samozřejmost, proč bychom ale nemohli také na výletě? České a moravské hory v posledních týdnech zaplavily davy návštěvníků a turistů. Bohužel například v Krkonoších a Beskydech po některých zůstává velké množství odpadu odhozené mimo kontejnery a koše. To i přesto, že lidé mohou v mnoha horských střediscích odpady nově třídit do speciálních "třikošů" přistavených u parkovišť, výchozích míst na túry nebo u výdejních okének.

Číst dál...

Soutěž obcí Pardubického kraje ve třídění odpadů v roce 2022

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. (dále jen AOS EKO-KOM) a Pardubický kraj vyhlašuje XVI. ročník soutěže obcí Pardubického kraje ve třídění odpadů, pod názvem „O Perníkovou popelnici 2022“. Soutěž má za cíl motivovat obce ke zvýšení účinnosti odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů, ale také naplňovat cíle plánu odpadového hospodářství kraje.

Současně budou obce hodnoceny v rámci samostatných soutěží kolektivních systémů ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL a.s. ve zpětném odběru vysloužilého elektrozařízení.

Slavnostní vyhlášení konečných výsledků celé soutěže proběhne nejpozději do 31. 5. 2023.

Číst dál...

Pardubice získaly další umělecký originál

Společnost ASEKOL zabývající se sběrem vysloužilého elektra se rozhodla spojit osvětu s uměním a pod hlavičkou projektu „Umění třídit“ vytvořila 14 kontejnerů obohacených o graffiti design, které nyní umisťuje do krajských měst. V Pardubicích byl přitom prototyp designového kontejneru instalován na zkoušku již minulý rok. Společnost ASEKOL zabývající se sběrem vysloužilého elektra se rozhodla spojit osvětu s uměním a pod hlavičkou projektu „Umění třídit“ vytvořila 14 kontejnerů obohacených o graffiti design, které nyní umisťuje do krajských měst. V Pardubicích byl přitom prototyp designového kontejneru instalován na zkoušku již minulý rok. 28. 8. 2019 byl i se závěrečným antigraffiti postřikem znovu slavnostně umístěn v ulici Josefa Janáčka. Na uměleckých a zároveň funkčních instalacích zpodobnili výtvarníci a sprejeři pod vedením Nikoly Vavrouse (Khomy) daná města a jejich dominanty. O grafický návrh a zpracování pardubického kontejneru se postaral právě Khoma. 

Číst dál...

Soutěž Aktivní obec pokračuje i v roce 2019

Vážení partneři a zástupci obcí,

Zapojte Vaši obec do soutěže AKTIVNÍ OBEC a získejte odměnu 20 000 Kč na zlepšení nakládání s vyřazenými elektrospotřebiči v obci.

V každém kraji získá navíc vítězná obec šek na 3 000 Kč a certifikát o podpoře Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.

Přihlásit do soutěže se můžete do konce června. Stačí zaregistrovat vaši obec na webu https://www.asekol.cz/cs/formular-registrace-obce/

Zvítězí obec, které se podaří získat nejvíce bodů ve čtyřech oblastech:

1. Výtěžnost sběru v červených stacionárních kontejnerech

2. Propagace zpětného odběru elektrozařízení

3. Navýšení průměrné výtěžnosti sběru v červených kontejnerech

4. Zapojení alespoň jedné školy na území obce do projektu Recyklohraní aneb ukliďme si svět http://www.recyklohrani.cz/cs/

Více informací a pravidla soutěže naleznete na webu https://www.asekol.cz/obce-a-sber/akce-v-regionech/aktivni-obec/.

Soutěž je určena pro obce, které v obci zajišťují sběr mimo jiné prostřednictvím červených stacionárních kontejnerů.

Přejeme hodně štěstí v soutěži!

Semináře pro zástupce obcí Pardubického kraje

Semináře pro zástupce obcí Pardbického kraje proběhnou v průběhu roku 2019. O přesném termínu seminářů budeme včas informovat.