V Perníkové popelnici triumfovaly Čenkovice

Dříteč, 25. května 2022 – V jaké obci či městě se v uplynulém roce nejlépe třídil odpad? Na to každoročně dává odpověď soutěž O Perníkovou popelnici vyhlašovaná Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., a Pardubickým krajem. Její jubilejní patnáctý ročník opanovala turisty oblíbená horská obec Čenkovice. Ta vedle vítězství ve své kategorii získala ve třídění odpadu v Pardubickém kraji za rok 2021 i titul Absolutního vítěze. Slavnostní vyhlašování výsledků se uskutečnilo v Dřítči u Pardubic.

Oceňování úspěšných obcí a měst, jejichž obyvatelé svědomitě třídí odpad, se letos opět vrátilo do tradičního jarního termínu. Perníková popelnice se tak posunula zpět před konání konference Odpady a obce, kde jsou, mimo jiné, vyhlašovány výsledky celorepublikové soutěže O křišťálovou popelnici. Regionální vítězové tak mohou doufat i v dobré umístění na celostátní úrovni. „Loni se to povedlo Chocni, která vyhrála ve své kategorii Perníkovou popelnici a jako nejúspěšnější v celé zemi získala i Křišťálovou popelnici,“ připomněl radní Pardubického kraje zodpovědný za venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil. „Dnes zatím známe jen ty nejlepší v rámci Pardubického kraje, věřím ale, že se v konkurenci ostatních měst a obcí naší země neztratí.

V dobré výsledky věří i regionální manažer Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., Stanislav Dokoupil. „Obce v Pardubickém kraji patří tradičně v třídění odpadů k těm nejlepším. Většina lidí v našem regionu už separaci jednotlivých druhů odpadů považuje za naprosto automatickou. Ukazují to ostatně každoročně i čísla v našich statistikách,“ uvedl Dokoupil.

O SOUTĚŽI

 O pomyslné vavříny v soutěži O Perníkovou popelnici usilují automaticky všechny obce pardubického regionu zapojené do systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Ten provozuje právě společnost EKO-KOM. Výsledky se hodnotí ve třech kategoriích, a to podle počtu obyvatel. Zvláštní ocenění získává Absolutní vítěz, tedy nejlepší město nebo obec bez ohledu na velikost. A také Skokan roku, jímž bývá sídlo, které v hodnoceném roce dosáhlo v třídění odpadu největšího pokroku.

Při hodnocení má největší váhu množství vytříděného papíru, plastů, skla a kovů v kilogramech na obyvatele za rok. Body navíc mohou města a obce získat, pokud sbírají čiré sklo, nápojový karton, kovy a papír i mimo veřejnou sběrnou síť, sběrné dvory a sběrná místa. V rámci doplňkového hodnocení se počítá i to, když obec vykazuje účinnost tříděného sběru vyšší, než je celostátní průměr.

 KATEGORIE OBCÍ DO 300 OBYVATEL

Třídění odpadu evidentně dobře zvládají lidé z Choceňska. Samotné město Choceň se totiž loni stalo absolutním celostátním vítězem. V klání O Perníkovou popelnici za rok 2021 v kategorii nejmenších obcí skončily na třetím místě Plchovice. Je téměř symbolické, že ty leží v těsném sousedství Chocně a na začátku devadesátých let minulého století byly dokonce její součástí. O trochu lepší, než osmdesát plchovických obyvatel, byli občané Pusté Rybné, početně dvojnásobně velké obce ležící nedaleko Poličky. Za vítězem v kategorii nejmenších obcí musíme do hor. Najdeme ho nedaleko Jablonného nad Orlicí a jeho jméno rozhodně není neznámé milovníkům kopců a turistiky – jsou to Čenkovice. „Je to hlavně díky lidem, kteří jsou v tomhle směru uvědomělí a čím dál víc se snaží třídit. Odpadu je stále víc, tím víc se oni snaží,“ okomentoval výsledek obce v soutěži její starosta Josef Dostálek. Vstříc jim v tom jde i samotná obec, kde optimalizovali stanoviště kontejnerů na tříděný odpad a starají se o jejich dostatečnou kapacitu. „Mám zkušenosti z okolních obcí, kde když už v kontejnerech není místo, tak lidé prostě třídit přestanou nebo odpad vyhodí jinde. I proto máme nasmlouvaný týdenní svoz.“ V Čenkovicích třídí občané sklo, papír, plasty, textil, jedlé tuky a oleje a drobný kovový odpad. Pro všechny tyto druhy odpadů mají lidé k dispozici sběrné nádoby na jednom místě.

KATEGORIE OBCÍ OD 301 DO 2 000 OBYVATEL

Na třetím místě v kategorii středních sídel skončily Libchavy, obec prakticky navazující na město Ústí nad Orlicí. Pomyslnou stříbrnou příčku obsadily Pastviny známé turisty oblíbenou přehradou. Mety nejvyšší pak dosáhly Helvíkovice, pětisethlavá obec v těsném sousedství Žamberka položená v údolní nivě řeky Divoká Orlice.

KATEGORIE OBCÍ NAD 2 000 OBYVATEL

Kategorie měst a největších obcí patřila matadorům, pro které je dobré umístění v soutěži O Perníkovou popelnici už tradicí. Necelé tři tisíce obyvatel Opatovic nad Labem byly oceněny krásným třetím místem. První a druhé místo si pak mezi sebou oproti loňskému vyhlášení výsledků prohodila města Choceň a Holice. Vítěz minulého ročníku Choceň se umístil na druhé pozici, loni druhé Holice tentokrát vyhrály. „Čemu to přičítám? Rozhodně tomu, že se daří přesvědčovat občany o tom, že má smysl se zapojit do třídění odpadu. A samozřejmě také tomu, že jsme zavedli sběr separovaného odpadu, papíru a plastu, od jednotlivých domácností, které mají k dispozici nádoby na tyto komodity, stejně jako mají nádoby na bioodpad, které svážíme každý týden. A naopak jsme ustoupili od každotýdenního svozu směsného komunálního odpadu,“ vysvětlil důvody, které přivedly Holice k úspěchu, starosta Ondřej Výborný. „Mám velkou radost, že to občané dokázali, protože tento úspěch není města, ale právě občanů.

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ A SKOKAN ROKU

I nejmenší může dosáhnout největšího úspěchu. Důkazem je i letošní Absolutní vítěz soutěže O Perníkovou popelnici. Tím se totiž stala ze všech výše jmenovaných nejmenší obec, a to Čenkovice. Není divu, když na čistotu tady podle starosty Josefa Dostálka dbají a místní neváhají okřiknout někoho, kdo by chtěl v obci dělat nepořádek. „Budete se divit, ale je to tak. Jsou pozorní a řeknou, že takhle teda ne, nepořádek, ať si dělají někde jinde, ale ne u nás,“ potvrdil starosta Dostálek.

Skutečnost, že sousedství s úspěšným sídlem může být motivující, při letošním vyhlášení výsledků potvrdil Skokan roku. Největšího progresu ve třídění odpadu totiž dosáhli v Poběžovicích u Holic, které leží nedaleko vítězného města.

 

KOLEKTIVNÍ SYSTÉMY ELEKTROWIN a ASEKOL

 Vyhlášením výsledků soutěže O Perníkovou popelnici slavnostní akt ovšem neskončil. Na řadu přišlo i vyhodnocení zpětného odběru vysloužilého elektra, které se koná v rámci kolektivních systémů ELEKTROWIN a ASEKOL. Zatímco první zmíněný se zabývá zpětným odběrem velkých a malých domácích spotřebičů a elektrického a elektronického nářadí, pod ASEKOLem je sběr drobného elektra, spotřební elektroniky, hraček nebo lékařských přístrojů.

Kolektivní systém ELEKTROWIN letos jako nejúspěšnější v kategorii do dvou tisíc obyvatel ocenil město Nasavrky, v kategorii nad dva tisíce obyvatel pak Jablonné nad Orlicí. Předal ale také speciální cenu obci s největším počtem vyvezených miniwinů. Letos toho dosáhlo město Přelouč.

Systém ASEKOL vyhlašuje tři velikostní kategorie, a to do dvou, do pěti a nad pět tisíc obyvatel. V té první byly nejúspěšnější Moravany. Mezi středními sídly si nejlépe vedlo město Proseč. Double může slavit Přelouč, která k vítězství u ELEKTROWINu přidala i prvenství ve své kategorii u ASEKOLu. Čtyři stovky obyvatel Svídnice na Chrudimsku určitě potěší speciální odměna, kterou od ASEKOLu získali za nejvyšší výtěžnost sběru drobného elektrozařízení prostřednictvím červených stacionárních kontejnerů.

 

VÍTĚZNÉ OBCE ZA ROK 2021

OBCE DO 300 OBYVATEL

  1. obec Čenkovice                      
  2. obec Pustá Rybná                   
  3. obec Plchovice                       

OBCE DO 2 000 OBYVATEL

  1. obec Helvíkovice        
  2. obec Pastviny                         
  3. obec Libchavy                         

OBCE NAD 2 000 OBYVATEL

  1. město Holice                          
  2. město Choceň                        
  3. obec Opatovice n. Labem      

 

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ

obec Čenkovice

SKOKAN ROKU           

obec Poběžovice u Holic                    

 

KOLEKTIVNÍ SYSTÉM ELEKTROWIN

obce do 2 000 obyvatel           město Nasavrky                      

obce od 2 001 obyvatel           město Jablonné n. Orlicí        

speciální cena                         město Přelouč                        

 

KOLETIVNÍ SYSTÉM ASEKOL

obce do 2 000 obyvatel           obec Moravany                      

obce do 5 000 obyvatel           město Proseč                          

obce nad 5 000 obyvatel         město Přelouč                        

speciální odměna                    obec Svídnice