Soutěž škol PDF Tisk Email

Všem školám Pardubického kraje doporučujeme se zapojit do recyklačního programu, který již několik let probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jedná se o projekt s názvem "Recyklohraní aneb Ukliďme si svět", který je organizován kolektivními systémy ELEKTROWIN, ASEKOL, EKOLAMP a ECOBAT.

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice.

Školy zapojené do projektu získávají za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob body, za které si mohou následně vybrat zajímavé odměny z našeho katalogu. Další body mohou školy získat za účast v soutěžích či splnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů.

V nabídce katalogu jsou odměny charakteru školních pomůcek, sportovního náčiní, praktické elektroniky, vstupenek do naučných či zábavných parků.
Školní recyklační program umožní deklarovat školám jejich ekologické myšlení a zároveň podpoří vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků škol.

ZAPOJTE SE NA WWW.RECYKLOHRANI.CZ. Přejeme hodně úspěchů!